Akutni koronarni sindrom u žena

Akutni koronarni sindrom (AKS) je hitno stanje koje obuhvaća tri klinička entiteta:

  • akutni infarkt miokarda sa ST elevacijom (STEMI)
  • akutni infarkt miokarda bez ST elevacije (NSTEMI)
  • nestabilnu anginu pektoris

 

Razlike između žena i muškaraca postoje u dobi kada AKS nastaje, prisustvu rizičnih čimbenika, patofiziologiji, simptomatologiji, dijagnostici, liječenju te konačno u ishodu.

Sveukupno gledajući, žene s AKS su „starije i bolesnije“ te su u prosjeku za deset godina starije od muškaraca pri nastanku prvog AKS-a i češće imaju veći broj komorbiditeta kao što su: šećerna bolest, srčano zatajivanje, cerebrovaskularna bolest, periferna arterijska bolest i kronična opstruktivna bolest pluća. Šećerna bolest i pušenje su veći rizični čimbenici za infarkt miokarda u žena nego u muškaraca.

Patofiziološki se AKS u žena i muškaraca razlikuje u tome da žene imaju manji lumen koronarnih arterija, manje ruptura plakova, a i same karakteristike plaka su drugačije. Erozija aterosklerotskog plaka češće uzrokuje trombotsku okluziju uslijed endotelne disfunkcije, vazospazma te manjka endogenih vazodilatatora. U vrlo mladih žena, osobito peripartalno, češća je spontana disekcija koronarnih arterija čiji uzrok može biti poremećaj vezivnog tkiva. Takotsubo kardiomiopatija također je češća u žena, osobito u postmenopauzi i nakon emocionalnog stresa. Uz to, neopstruktivna koronarna bolest, bolest mikrovaskulature, češća je u žena. Žene češće imaju NSTEMI i nestabilnu anginu pektoris nego STEMI, a razine kardioselektivnog enzima troponina su niže nego u muškaraca.

Tipični simptomi AKS-a su bol iza prsne kosti koja je karaktera pritiska, tj. tupa, a može se širiti u vrat ili ruke, osobito lijevu. Bol se često javlja nakon fizičkog napora ili emocionalnog stresa, a prestaje tijekom mirovanja. Žene češće imaju atipične simptome kao što su mučnina, osjećaj otežanog disanja, slabost i umor. Tipične bolove u prsima nema 37% žena, u odnosu na 27% muškaraca. Žene češće imaju bolove u gornjem dijelu leđa, vratu i čeljusti.

Analize registara AKS-a pokazale su da se žene u prosjeku kasnije javljaju u bolnicu radi AKS-a nego muškarci. Temelj liječenja AKS-a su invazivne procedure kao npr. perkutana koronarna intervencija, nakon kojih slijedi medikamentozna terapija u vidu acetilsalicilne kiseline, P2Y12 inhibitora, statina te vrlo često uz to ACE inhibitora i betablokatora. Liječenje nekih bolesnika zahtjeva i aorto-koronarno premoštenje. Studije su pokazale kako su optimalna medikamentozna terapija i invazivne procedure jednako učinkoviti u liječenju AKS-a u žena i muškaraca. Istodobno, žene su nažalost rjeđe liječene acetilsalicilnom kiselinom, glikoprotein IIB/IIIA inhibitorima i betablokatorima. Također, žene su rjeđe upućene na kardiološku rehabilitaciju i rjeđe ustraju u njoj.

Studije su pokazale kako unazad 30 godina žene imaju lošiji ishod nakon AKS-a od muškaraca te da žene mlađe od 50 godina imaju dva puta veći rizik od smrti nakon infarkta nego muškarci. Češće su i periproceduralne komplikacije i rehospitalizacije.

Razlike između žena i muškaraca s AKS-om postoje na svim razinama. Bolja sekundarna prevencija u žena, osobito kontrolom rizičnih čimbenika i optimalnom medikamentoznom terapijom, vrlo je važna.

 

Piše: Tea Friščić, dr. med., specijalist kardiologije

 

Literatura:
  • Davis M, Diamond J, Montgomery D, Krishnan S, Eagle K, Jackson E. Acute coronary syndrome in young women under 55 years of age: clinical characteristics, treatment, and outcomes. Clin Res Cardiol. 2015 Aug;104(8):648-55. doi: 10.1007/s00392-015-0827-2.
  • Walli-Attaei M, Joseph P, Rosengren A, Chow CK, Rangarajan S, Lear SA, AlHabib KF, Davletov K, Dans A, Lanas F, Yeates K, Poirier P, Teo KK, Bahonar A, Camilo F, Chifamba J, Diaz R, Didkowska JA, Irazola V, Ismail R, Kaur M, Khatib R, Liu X, Mańczuk M, Miranda JJ, Oguz A, Perez-Mayorga M, Szuba A, Tsolekile LP, Prasad Varma R, Yusufali A, Yusuf R, Wei L, Anand SS, Yusuf S. Variations between women and men in risk factors, treatments, cardiovascular disease incidence, and death in 27 high-income, middle-income, and low-income countries (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2020 Jul 11;396(10244):97-109. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30543-2.
  • Pagidipati NJ, Peterson ED. Acute coronary syndromes in women and men. Nat Rev Cardiol. 2016 Aug;13(8):471-80. doi: 10.1038/nrcardio.2016.89.